Đăng tuyển

  • Quay phim
  • Ô tô - Xe máy
  • Bất động sản
  • Ngành nghề khác
  • Kho vận - Vật tư
  • Nhân sự
  • Làm bán thời gian
  • Thư ký - Trợ lý
  • giao tiếp tốt
  • marketing
  • Lập trình
  • Chụp ảnh
  • Lãnh đạo nhóm
  • Xử lý khủng hoảng
  • Linh hoạt - Nhanh nhẹn

Thông tin cụ thể.

File đính kèm

Tải file lên.( cho phép doc,pdf)

Địa chỉ/ Địa điểm làm việc.

 • Dùng gim để di đến địa chỉ của bạn.